Tag Archives: Life of Mag-Z

Sap?

Nesj, ikke så mye, egentlig.

* Jobber konstant med UKEstuff (intronatt 6. april!)
* Gjør øvinger sent søndag kveld (ukentlig)
* Møter (så vidt) opp i forelesninger
* Hater datalagringsdirektivet (samt angrer på sist leverte stemmeseddel)
* Forbereder sesongstart i 6. div
* Frekventerer konserter
* Nyter gode dager

Så egentlig litt, når jeg tenker meg om.